Casos d’Estudi

Així utilitzen Kireego algunes Comunitats i Comerços.

v2-TCS-01
v2-CFF-01
v2-EHL-alumni-01
v2-IMD-01
v2-mandarin-oriental
v2-alpict09-nb
v2-renens-logo-nb

Caso d’Estudi Comunitat #1

Tipus de Comunitat: Gran empresa multinacional

Necessitat: Dinamitzar les actuals Ofertes Exclusives pels seus empleats (Beneficiaris).

Objectiu: Incrementar el nombre d’Ofertes amb preferència per a les dels Comerços locals; simplificar l’accés dels Beneficiaris a les ofertes i obtenir mètriques d’ús.

 • Creació d’ un compte de “Comunitat” a Kireego mitjançant una quota anual.
 • Enviament d'invitacions als Negocis associats existents per a crear un compte i la seva Oferta dirigida als Beneficiaris de la Comunitat.
 • Els Beneficiaris reben una App personalitzada (amb la identitat visual de la Comunitat), junt amb un codi d’activació.
 • Selecció i aprovació de noves Ofertes (+ 70%). Mètriques d’ús augmentades (el 25% dels Beneficiaris contra el 4%“pre-Kireego”).
 • 80% de reducció de temps de gestió per part del departament de RRHH.

Cas d’Estudi Comunitat #2

Tipus de Comunitat: Universitat mundialment reconeguda

Necessitat: Reforçar els llaços amb els alumnes (Beneficiaris i Comerços) de tot el món.

Objectiu: Crear un programa “Privilegi” consistent en Ofertes fetes pels Alumnes, per als Alumnes.

 • Creació d’un compte “Comunitat” per a la universitat incloent un weblink i Codi d’Associació per cada Alumne (Comerços), per donar a conèixer el seu Comerç o Servei.
 • Aprovació per part de la Comunitat de cada Oferta rebuda (gestionant-la amb 1 clic).
 • Desplegament d’una App feta a mesura, amb la identitat visual de la Comunitat, als Beneficiaris.
 • Implementació d’una eina que permet a la Comunitat interactuar amb els Alumnes (Beneficiaris) directament mitjançant lʼApp.

Cas d’Estudi Comunitat #3

Tipus de Comunitat: Club de Fútbol Professional

Necessitat: Incrementar el valor per a Sponsors (Comerços) i Membres (Beneficiaris).

Objectiu: Millorar la interacció entre Sponsors i Club (Comunitat) després entre Sponsors i Membres.

 • Creació d’un compte “Comunitat” amb una quota anual.
 • A la Plataforma, el Club (Comunitat) connecta amb els Sponsors existents (Comerços) i troba de nous, podent realitzar Ofertes gratuïtes per als seus membres/aficionats (Beneficiaris)
 • Aprovació simplificada (gestió “1-clic) de cada Oferta per part de la Comunitat.
 • Els Beneficiaris del Club usen una aplicació personalitzada amb el logo de la Comunitat (o mitjançant la seva pròpia App) per accedir a les Ofertes.
 • El nombre de Sponsors augmenta junt amb la satisfacció dels Beneficiaris.

Cas d’Estudi Comerç #1

Tipus de Negoci: Restaurant

Necessitat: Atreure nous Clients dins dels empleats d’Empreses locals (Comunitats).

Objectiu: Crear Ofertes a mesura per a un parell de Comunitats locals i després buscar que els Clients atrets siguin recurrents.

 • Creació d’un compte “Comerç” sense cost ni compromís.
 • El Restaurant crea una Targeta de Fidelitat per als seus Clients actuals i captació de nous.
 • Els Clients del Restaurant utilitzen lʼApp Kireego de forma anònima (sense necessitat de dades personal).
 • El Restaurant paga 2 x 45€ cada 3 mesos per connectar una Empresa local (Comunitat) per atreure als seus empleats (Beneficiaris) i a una Universitat (Comunitat) per a atreure als seus estudiants (Beneficiaris).
 • El Restaurant adapta i modifica les seves Ofertes per cadascun dels seus objectius, així com la seva Targeta de Fidelitat, a qualsevol moment sense càrrecs.

Consulta les nostres Solucions per a Comunitats

Consulta les nostres Solucions per a Comerços